Marka produktu oraz strategie jej stosowania.

wpis w: Knowledge, Marketing | 0

Rysunek1Marka produktu dla wielu nabywców ma istotne znaczenie przy wyborze konkretnego produktu. Klienci z oznacznikiem marki mają do czynienia nie tylko na produkcie, ale także w trakcie działań promocyjnych prowadzonych w miejscach sprzedaży lub widząc reklamę produktu w telewizji, prasie czy internecie.

Marka najsilniej oddziałuje w punkcie sprzedaży, gdy klient ma z nią bezpośredni kontakt. Dlatego też odpowiednie oznaczenie produktów w markę, jest bardzo istotne w celach odpowiedniej identyfikacji wyrobu i odznaczenia się od pozostałych produktów innych producentów. Marką produktu jest: nazwa, znak lub inne cechy, które wyróżniają produkt na rynku. Klienci mający kontakt z produktem łączą wrażenia odczuwane podczas użytkowania produktu z konkretną marką. Marka jest więc skróconym i zastępczym odzwierciedleniem cech i właściwość dengo produktu mającym na celu utrwalenie wrażeń związanych z produktem. Klienci często po doświadczeniach związanych z użytkowaniem produktu konkretnej marki, przenoszą wrażenia na inne produkty oznaczone tą samą marką.1 Sama nazwa marki jest istotnym czynnikiem oddziaływania na klientów i misi być odpowiednio dobrana do grup odbiorców.2


Można wyróżnić dwie strategie nadawania marki produktom przez producenta:3

  • Strategia wieloproduktowa – nadawanie wszystkim produktom tej samej marki, co daje korzyści w postaci przenoszenia doświadczeń zdobytych za pomocą jednego produktu na drugi produkt tej samej marki. Jednak z uwzględnieniem że były to pozytywne doświadczenia, dlatego koniecznością jest utrzymywanie dobrej jakości produktów.

  • Strategia wielomarkowa – opracowanie przez przedsiębiorstwo więcej niż jednej marki, co związane jest z mniejszym ryzykiem utraty zaufania przez negatywne doświadczenia innej marki tego samego przedsiębiorstwa.


W ramach strategi wielomarkowej wyróżniamy:4

  • marki indywidualne – każdy produkt określany jest osobną marką;

  • marki rodzime – kiedy poszczególne rodziny produktów posiadają własną markę;

  • marki linii produktów – gdy każda linia produktów posiada swoją własną markę;

  • marki kombinowane – połączenie marki rodziny lub linii produktów do której należy produkt marką indywidualną tego produktu.


Bibliografia:
1 Baruk A., Hys K., Dzidowski A.:Marketing dla inżynierów. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2012, s. 76.
2 Beckwith H.: Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu. Wydawnictwo Helion. Gliwice 2006, s 125-132.
3 Baruk A., Hys K., Dzidowski A.: op. cit., s. 78.
4 Ibidem, s. 78-79.