Czym jest plan marketingowy?

wpis w: Knowledge, Marketing | 0

Wiele firm rozpoczyna działania marketingowe bez wcześniejszego zapoznania się z bieżąca sytuacją marki, warunkami otoczenia zewnętrznego oraz zaplanowania poszczególnych akcji. Niestety takie działanie może skutkować niepowodzeniem akcji marketingowych i stratą środków przeznaczonych na marketing. Rozwiązaniem jest wcześniejsza analiza i zaplanowanie działań … Continued

Czym jest marketing? – pojęcie marketingu.

wpis w: Knowledge, Marketing | 0

Marketing można opisać na wiele sposobów, na razie skoncentrujmy się na definicjach. Pierwsza z definicji opisuje marketing jako: „sposób myślenia i działania, oparty na przekonaniu, że zaspokajanie potrzeb nabywców sprzyja realizacji celów przedsiębiorstwa”1. Według następnej definicji Philipa Kotlera i Kevina Lane Kellera: … Continued